خرید نرم افزار دفترچه تلفن ارزان | برنامه برای مدیریت مشتریان

شما به کمک نرم افزار دفترچه تلفن شرکت نرم افزاری عارف رایانه میتوانید شماره تماس ها و تمامی اطلاعات مربوط مشتریان یا اشخاص مورد نظر را روی رایانه به ساده ترین شکل ممکن ثبت کنید شما میتوانید همچنین تمامی اطلاعات مورد نیازتان را به وسیله ان چاپ کرده و امکان ثبت شماره...