هویت برند

امیدواریم مطالعه این مطالب پیدا کردن آنچه به دنبال "هویت برند" هستید را برای شما به دنبال داشته باشد.

 

خدمات نوین شرکت تبلیغاتی ادریس

خدمات نوین شرکت تبلیغاتی ادریس
شرکت تبلیغاتی ادریس تقدیم میکند ....   سالها پیش هنگامی که صحبت از کسب  وکار به میان می امد به دلیل کم بودن شرکت ها و تولید کننده ها نیاز به تبلیغ چندانی نبود زیرا همین که پا به میدان می گذاشت  به عنوان یک نشان تجاری مطرح می شد اما هم اکنون دیگر چنین نیست و به اندازه ای رقابت فشرده و دشوار شده است که حتی قدیمی ترین ها اگر به خود نیایند در هیاهوی تازه به میدان آمده ها غرق خواهند شد و چاره ای جز نابودی ندارند.پس خرد فرمان می دهد باید راهی را گزینش کرد تا ماند و آن راه بی گمان همان تبلیغات است که خود شامل مجموعه ای از الزام ها می شود که اگر ... ادامه مطلب
(No Ratings Yet)
Loading...